Verplaatste markten

Hallo,

Regelmatig worden markten verplaats omwille van werkzaamheden, feestelijkheden, …. Om jullie beter op de hoogte te houden van wijzigingen, hebben we een nieuwe pagina toegevoegd waar jullie de wijzigingen kunnen raadplegen

Langs deze weg gaan wij dus meegeven wanneer de markten niet op de gewoonlijke manier doorgaan. Voor meer inlichtingen kunt u steeds contact met ons opnemen.